•  ප්‍රාදේශීය මට්ටම

කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සභාව

පොලිස් ස්ථානය -මැණික්හින්න

පොලිස් ස්ථානය- බලගොල්ල

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලය

අඩවි වන කාර්යාලය

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය

නැනෝදා වෘත්තීය පුහුණූ මධ්‍යස්ථානය

මැණීක්හින්න රෝහල  

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය-මැණික්හින්න

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය-කුණ්ඩසාලේ

යක්ගහපිටිය රෝහල                                                    

ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය- දිගන

ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය-වාවින්න

ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය-  දැලිවලතැන්න

ගල්පිහිල්ල රෝහල

නාරම්පනාව රෝහල

  • පළාත් මට්ටම

දිගන ක්‍රීඩා සංකීර්ණය

මධ්‍යම පළාත් සභා සංකීර්ණය හා පළාත් අමාත්‍යාංශ යටතේවන දෙපාර්තමේන්තු

ආයුර්වේද රෝහල- පල්ලේකැලේ

පළාත් සභා සංකීර්ණය

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය

දිගන පුනරුත්ථාලන රෝහල

පොලිස් රෝහල

මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන සේවා අධීතාරිය

විශේෂ කාර්යසාධක බළකා කඳවුර

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී කාර්යාලය

මඟ නැඟුම කාර්යාලය

අබාධිත වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

v වන ස්වෙච්ඡා බල සේවා කඳවුර

රයිෆල් බල සේවා කඳවුර

  • ජාතික මට්ටම

මහවැල් අධ්‍යාපන ව්ද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය

පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිර කඳවුර

පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය

ශ්‍රී ලංකා හෝටල් පාසැල

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය

මිල්කෝ ආයතනය

භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය

ආයුර්වේද ඔසු උයන - පල්ලේකැලේ

ජාතික තලා නිකේතනය

ජාකික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය

පේරාදෙණය විශ්ව විද්‍යෘල ගොවිපල

5 වන බල සේනාංක මූලස්ථානය

දුම්බර බන්ධනාගාරය

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය

News & Events

14
Jan2019

විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත සංවත්සර උත්සවය

විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත...

14
Jan2019

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙල

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙලට සමගාමිව නව...

Scroll To Top