විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත සංවත්සර උත්සවය නාරම්පනාවේදි පිහිටි එතුමානන්ගේ නිවසේදී පැවත්වේ.

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙලට සමගාමිව නව පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීම හා පොත්පත් ලබා දීමේ වැඩසටහන අලවතුගිරිගම පන්සලේදී 2019.02.04 වන දින පැවැත්වේ.

hunuwatayeකුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයීය එක්සත් සුභසාධක සංගමය මගින් සංවිධාන කරනු ලබන හෙන්රි ජයසේනයන්ගේ "හුණු වටයේ කතාව" 25.10.2018 දින පල්ලේකැලේ මධ්‍යම පලාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

News & Events

14
Jan2019

විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත සංවත්සර උත්සවය

විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත...

14
Jan2019

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙල

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙලට සමගාමිව නව...

Scroll To Top